Achter de schermen

Verkeerswijzer Groningen

Hoe zorg je ervoor dat Groningers veilig thuiskomen?

Vraag

Hoe maak je Groningers bewust van wat zij zelf kunnen doen om veilig thuis te komen? En hoe zorg je er dus voor dat zij ongewenst gedrag in het verkeer vermijden en daarmee zorgen voor een verkeersveiliger Groningen?

Dat is de vraag die Verkeerswijzer Groningen ons stelde. Concreet wil Verkeerswijzer Groningen een vernieuwende aanpak van de verkeersveiligheidseducatie in Groningen.

Aanpak

We bedachten de campagne Groen Licht Groningen. Want het symbool voor veiligheid is groen licht. Samen met Responsible Young Drivers, de Fietsersbond, SBV en XTNT hebben we de campagne opgezet. Overal waar je dit symbool tegenkomt, kun je ervan op aan dat we samen werken aan een veiligere verkeerssituatie. Dit doen we door een heel pakket aan maatregelen in te zetten, in combinatie met een uitgebreide communicatiecampagne. Hiermee zorgen we voor een blijvende gedragsverandering van fietsers en jonge automobilisten in Groningen.

Ik ga voor Groen Licht!

De basis voor de communicatiecampagne is de website www.groenlichtgroningen.nl.

Groningers kunnen daar onder andere de belofte: ‘Ik ga voor Groen Licht!’ doen. Door deze belofte maken zij de afspraak met zichzelf om een bijdrage te leveren aan een verkeersveiliger Groningen, door bijvoorbeeld op te letten in het verkeer of niet te appen tijdens het rijden. Zo is de kans groot dat zij zich hier ook aan houden.

Op de website is te zien hoeveel Groningers de belofte hebben gedaan. Zo zorgen we ervoor dat mensen onveilig verkeersgedrag openlijk afkeuren.

Groen Licht-team in heel Groningen

Komend jaar vind je ons Groen Licht-team op verschillende plekken in de provincie. We hebben een pakket aan innovatieve maatregelen dat we inzetten om Groningers bewust te maken van hun gedrag in het verkeer.

We nemen quizen af bij jonge automobilisten, zetten de alcoholslagboom in bij evenementen, organiseren fietsclinics voor 70-plussers, verzorgen een Groen Licht-lunch bij grote organisaties in Groningen. En dat is slechts een greep uit alle maatregelen die we inzetten!

Meer informatie over dit project?

Neem dan contact met ons op.

Contactgegevens