Achter de schermen

Safety-safe

Hoe zorg je ervoor dat weggebruikers zich aan de snelheid houden?

Vraag

Hardrijders binnen de bebouwde kom kunnen een flinke hoofdbreker zijn voor gemeenten en andere overheden. Want iedere automobilist die te hard rijdt, vergroot de subjectieve en objectieve onveiligheid. Tegelijkertijd zijn het vaak juist de buurtbewoners zelf die de snelheid overtreden. Zij kennen het gebied door en door en weten precies waar ze het gaspedaal iets verder kunnen intrappen. Hoe zorg je ervoor dat deze hardrijders hun gedrag veranderen?

Aanpak

Goed gedrag belonen werkt vaak beter dan verkeerd gedrag bestraffen. Met dat gedragswetenschappelijk principe als uitgangspunt, ontwikkelden we de Safety-safe. De Safety-safe is een snelheidsmeter met beloning. Iedereen die zich op een geselecteerde weg aan de snelheid houdt, zorgt ervoor dat er geld in de digitale spaarpot wordt bijgeschreven. Dat geld wordt vervolgens besteed aan een door de inwoners gekozen doel in de wijk.

Minder hardrijders

Goed gedrag belonen. Dat werkt! Het aantal hardrijders daalt flink bij een inzet van de Safety-safe. De sociale cohesie stijgt juist.

25% minder hardrijders
Meer sociale cohesie

Communicatie-aanpak

Om de Safety-safe effectief in te zetten, verzorgen we een complete communicatie-aanpak. We communiceren vooraf om draagvlak te creëren en organiseren een bewonersbijeenkomst. Tijdens de inzet zorgen we voor aandacht in de wijk zelf, met bijvoorbeeld borden en posters. Na de inzet organiseren we een prijsuitreiking waarbij bewoners de belofte ondertekenen om zich aan de snelheid te blijven houden. De prijs in de wijk met een speciaal Safety-safe bordje, herinnert bewoners vervolgens dagelijks aan het project. Zo zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen in de wijk hun gedrag blijvend veranderen.

Wist je dat we de Safety-safe eerder hebben ingezet in Noord-Brabant onder de naam snelheidsmeterspaarpot? Omdat de snelheidsmeter daar zo succesvol was, bieden we hem nu ook in de rest van het land aan.

Safety-safe inzetten?

Gemeenten of provincies kunnen de Safety-safe inzetten. Keijzer verzorgt de inzet in samenwerking met de mobiliteitsconsultants van XTNT. Wil je de Safety-safe inzetten in jouw gemeente of provincie? Of wil je eerst meer informatie?

Download de folder of neem contact op met Hedwig via 06 - 255 16 232.