Achter de schermen

Gemeente Enschede

Hoe stimuleer je bewoners zich in te zetten voor hun wijk?

rij 1 - vraag en aanpak

vraag

Een steeds verder terugtrekkende overheid, zelfredzaamheid en een participatiesamenleving. In de huidige tijdsgeest komt er steeds meer verantwoordelijkheid bij de burger te liggen. Zo ook in Enschede.

Op politiek niveau werd de keuze gemaakt om bewoners te betrekken bij vraagstukken die in hun buurt spelen en de bewoners daarin een eigen verantwoordelijkheid te geven. Zowel op het gebied van openbare ruimte als op het sociale vlak. 

aanpak

Met ons concept Jij maakt de buurt! zetten we Enschedeërs in de spotlight. De campagne is activerend en de oproep is voor iedereen te begrijpen. Jij maakt de buurt!  is de kapstok voor alle participatievragen vanuit de gemeente Enschede.

Heb je een goed idee om jouw buurt te verbeteren? Dan kun je daar een budget voor aanvragen. Met een centrale rol voor wijkraden en met de inzet van website, posters, freecards, filmpjes en bijeenkomsten. 

wist je dat ...

  • Verschillende gemeenten interesse in de campagne hadden?
  • De gemeente Rheden een soortgelijke campagne heeft, genaamd: Ik buurt mee?
  • Twitter in dit geval een goed middel was om bewoners te betrekken?
  • Medewerkers op een bedrijventerrein oproepen deden via Jij maakt het Havengebied?

1

burgerparticipatie

De overheid verlegt steeds meer gemeentelijke taken naar de burgers. Maar hoe help je bewoners bij het zelf oppakken van deze verantwoordelijkheden? Wij hebben ruime ervaring met bewonersparticipatie bij verschillende gemeenten.

keijzerkroon

"Het concept 'Jij maakt de buurt!' is compleet, voor iedereen  te begrijpen, aansprekend en bereikt daardoor een grote groep Enschedeërs."

- Peter Dijkstra, projectleider