Achter de schermen

Mobility on the Move

Hoe krijg je meer werknemers op de fiets?

Vraag

Keijzer werkte van 2015 tot 2018 aan het fietsstimuleringsproject B‑Riders voor de provincie Noord‑Brabant, samen met ICT‑dienstverlener Mobidot en gedragsbureau D&B. In het voorjaar van 2017 kwam de vraag van de provincie hoe we van een door de overheid geïnitieerd en gefinancierd fietsproject een zelfstandig opererend, marktgedreven fietsprogramma konden maken.

Aanpak

De drie partijen hebben de koppen bij elkaar gestoken en een businessplan uitgewerkt. Daarbij is uitgegaan van een landelijk opererend fietsprogramma. De opgedane kennis en ervaring tijdens het B‑Riders project is gebruikt om het nieuwe fietsprogramma door te ontwikkelen. En natuurlijk onder een nieuwe naam: Go Velo!
Het fietsprogramma en gelijknamige slimme app Go Velo zijn onderscheidend op 3 unieke punten: het belonen van fietskilometers, duurzame gedragsverandering en full‑service dienstverlening.

Belonen van fietskilometers

In de gedragsbeïnvloeding werkt belonen veel beter dan straffen. Medewerkers die fietsen naar het werk krijgen een beloning per gereden woon-werkrit. Dit gebeurt op basis van daadwerkelijk gereden kilometers, gemeten met een slimme app die fietsverplaatsingen registreert. De beloning kan bestaan uit een financiële vergoeding of een spaarpuntenprogramma.

Duurzame gedragsverandering

Go Velo helpt deelnemers door alle fasen van duurzame gedragsverandering. Niet alleen de eerste fase (verleiden met een beloning), maar ook de tweede fase, de bekrachtiging. De nieuwe fietsers wordt via de app gemotiveerd om door te fietsen, krijgt schouderklopjes en feedback. De derde fase is de verduurzaming van dit nieuwe reisgedrag, door het gevoel van community en zelfovertuiging. De deelnemer is een fietser geworden!

Full-service dienstverlening

Fietsprogramma Go Velo wordt aangeboden als full-service pakket zodat de werkgever hier zo min mogelijk werk aan heeft. Zo wordt o.a. de financiële administratie rond beloningen verzorgd, is er een telefonische helpdesk voor deelnemers en een online dashboard voor inzicht in deelnemers en effecten van het programma.

Overheden

In voorgaande jaren is de overheid heel nauw betrokken geweest bij fietsstimuleringsprogramma’s, o.a. vanuit het rijksprogramma Beter Benutten. Voor de komende vier jaar ligt er een ambitie om 200.000 Nederlanders op de fiets naar het werk te krijgen. Wij werken samen met overheden om dit te realiseren, o.a. door via werkgeversbenadering de meest relevante doelgroep te bereiken. Voor overheden is dit interessant omdat wij door het gebruik van onze app door grote groepen fietsers, inzicht kunnen verschaffen in fietsverplaatsingsdata. Dit is hele waardevolle informatie voor beleidsmakers op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau.

Fietsprogramma Go Velo is ondergebracht in de BV Mobility on the Move. Bij Mobility on the Move komen de expertises van innovatieve ICT-dienstverlener Mobidot, marketing en communicatiebureau Keijzer en gedragspsychologie van Dijksterhuis & Van Baaren samen. Meer weten?