Achter de schermen

Gemeente Lochem

Hoe krijgen inwoners waar ze recht op hebben?

Vraag

Iedere gemeente kent regelingen voor ondersteuning aan inwoners met een laag inkomen of die weinig te besteden hebben als gevolg van schulden. Veel mensen die deze regelingen zo goed kunnen gebruiken, zijn hiervan niet op de hoogte.

Met de campagne Rondkomen in Lochem willen we daar verandering in brengen.

Aanpak

Voor de herkenning hebben we alle regelingen samengebracht onder een gemeenschappelijk label. Hierdoor worden de verschillende activiteiten sterker, zichtbaarder, wordt herkenning opgeroepen en winnen we daarmee aan effectiviteit. We zetten een online rekentool in zodat je kunt checken voor welke regelingen of voorzieningen je in aanmerking komt. Offline en online middelen vullen elkaar naadloos aan en zo zorgen we ervoor dat alle doelgroepen bereikt worden.

Keijzer - Gemeente Lochem - Rekentool

In de gemeente Lochem is deze campagne met veel succes ingezet. We werkten hierbij nauw samen met het platform Minimabeleid en ook met vertegenwoordigers uit de doelgroep zelf. In de eerste twee weken werd de rekentool al 400 keer ingevuld.

In het najaar verschijnt er een rapportage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de besteding van de subsidie om kinderen in armoede mee te laten doen (de zogenaamde Klijnsma-middelen). De campagne is een van de casusbeschrijvingen als goed voorbeeld!

Via www.checkwaarjerechtophebt.nl kom je direct op de juiste plek binnen de website van de gemeente waar je alle informatie kunt vinden. Ook de rekentool heeft daar een plek.

Is dit iets voor jouw gemeente?

Neem dan contact met ons op.

Download de PDF