GÉANT

EaPConnect is een project van de Europese onderzoeks- en educatie-organisatie GÉANT. Het doel van het project is om onderzoeks- en opleidingsinstellingen uit het Oost-Europese Partnerschap (EaP) onderling te verbinden en te verbinden met andere Europese onderzoeks- en opleidingsinstellingen. Dat gebeurt met snelle datanetwerken.

Looptijd

2020 - 2021

Thema's

Onderwijs

Aanpak

Strategie
Gedragsverandering
Online
Campagne

De oude website gaf een overload aan informatie en had geen heldere structuur, waardoor het voor veel mensen lastig was om te begrijpen wat EaPConnect inhoudt. Met een frisse blik richtten wij ons op de vraag: aan welke informatie heeft de lezer écht behoefte? We hebben de oude website daarom helemaal uitgepluisd en de informatie opnieuw gestructureerd. Ook het design kreeg alle aandacht: met goed doordacht kleur- vorm- en logo-gebruik komen de huisstijlen van diverse partnerorganisaties terug op de website.
eapconnect.eu

Waar heeft de lezer behoefte aan?

Om de structuur en inhoud van de site vast te stellen, moesten er keuzes gemaakt worden. Alle content van de oude website meenemen was geen optie. Daarom onderzochten we samen met de opdrachtgever aan welke informatie de lezer écht behoefte heeft en op welk moment in het websitebezoek de lezer daar behoefte aan heeft. We kwamen erachter dat veel informatie op de oude website vooral zender-gericht was: informatie die de organisatie graag wil vertellen, maar waar de websitebezoeker niet direct op zit te wachten. Ook waren sommige relevante onderwerpen op weinig toegankelijk wijze weergegeven. Door hier heel kritisch naar te kijken, konden we de nieuwe website eenvoudiger en toegankelijker maken.

Design ondersteunt de bezoeker

Ook over het design is goed nagedacht. Het design van de site helpt bezoekers om de informatie te ordenen en te scannen. Zo maken we het complexe en technische werk toegankelijk. We maken het werk concreet en laten het publiek zien hoe het EU-subsidiegeld besteed wordt en tot welke resultaten dit heeft geleid.

Slimme tools

De website moet overzichtelijk zijn, maar moet tegelijkertijd verschillende doelgroepen bedienen en daarom voldoende informatie bevatten. Met een aantal handige tools zorgen we ervoor dat de doelgroepen snel de benodigde informatie kunnen vinden. Uitgebreide filteropties maken het mogelijk om per land de relevante informatie snel te vinden. Nauwkeurig gestructureerde uitvouwteksten zorgen ervoor dat iedereen de basisinformatie ziet, maar direct diepgaandere informatie kan krijgen als dat nodig is. De speciale ‘federate user login’ aan de achterkant van de website zorgt ervoor dat bijvoorbeeld professoren van universiteiten gemakkelijk verhalen kunnen toevoegen op de website.

Mens centraal

Het werk van EaPConnect is technisch, maar uiteindelijk staat de mens centraal: de studenten, professoren, onderzoekers en andere doelgroepen die van de diensten gebruik maken. Ook dat moet zichtbaar zijn op de website. Door foto’s te gebruiken, maken we de website persoonlijk en menselijk.

Animatie maakt het werk concreet

Het complexe werk van de organisatie helder uitleggen is een hele uitdaging. Daarom maakten we een animatie voor de homepage van de website. In de animatie vertellen we het verhaal van EaPConnect en leggen we uit wat EaPConnect de afgelopen jaren allemaal bereikt heeft. We maakten de animatie samen met Frissekom uit Groningen.