Vervoerregio Amsterdam en Gemeente Amsterdam

Wanneer we ouder worden, worden we kwetsbaarder in het verkeer. Oudere fietsers zijn dan ook steeds vaker betrokken bij fietsongevallen. Daarom creëerde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het landelijke fietsprogramma Doortrappen. Het doel? 55-plussers aansporen om veilig te (blijven) fietsen tot hun 100ste. Wij zetten ons sinds 2020 in voor Doortrappen in 15 gemeenten in de Vervoerregio Amsterdam en de 8 stadsdelen van de Gemeente Amsterdam.

Looptijd

2020 - nu

Thema's

Gedragsverandering, bewustwording, verkeersveiligheid

Aanpak

Strategie
Gedragsverandering
Online

Met diverse gedragsinterventies maken we ouderen bewust van verkeersveiligheid en laten we zien hoe ze veilig blijven fietsen, zodat zij weer volop kunnen genieten van de vele voordelen die fietsen met zich meebrengt. We bieden instrumenten, ideeën en tips voor een positieve levensstijl vol fietsplezier. Alle communicatie is opgewekt, positief en gericht op het doel om zo lang mogelijk veilig te blijven fietsen. We bereiken de doelgroep met een centrale aanpak, gericht op bewustwording en handelingsperspectief, en een decentrale aanpak, gericht op participatie bij lokale activiteiten in de stadsdelen en gemeenten.

Doortrappen-interventies

Fietsen is een fijne manier om in beweging te blijven. Bovendien blijven ouderen mede door te fietsen langer gezond, sociaal en zelfredzaam. Ze fietsen dan ook graag. Daarom organiseren we samen met de Doortrappen-partners vele interventies in de omgeving, waar fietsers zich bij aan kunnen sluiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fietsvierdaagse, fietstocht langs buurthuizen, informatiemiddagen, fietscheck op locatie met lokale fietsenmakers, fietsfestivals en fietsspiegelacties.

Centrale campagne

Hoe bereik en activeer je ouderen? Door hen op de juiste momenten, via de juiste kanalen en met de juiste toon te benaderen. Gedragsverandering komt niet vanzelf, maar vraagt om een stapsgewijze en samenhangende aanpak. We bouwden de campagne strategisch op en creëerden een customer journey. Eerst bieden we de ouderen informatie (kennis), dan zetten we ze aan het denken over hun eigen veiligheid op de fiets (houding) en dan bieden we passende oplossingen om veiliger op de fiets te stappen (gedrag).

Met de communicatie spelen we onder andere in op de motieven die oudere fietsers hebben om de fiets te pakken, waaronder:

  • Mobiliteit en vrijheid door zelfstandigheid (ritje naar de supermarkt, sport, apotheek)
  • Gezondheid (fit blijven, blijven bewegen, bloedsuikerspiegel op peil houden)
  • Sociale contacten (familiebezoek, fietstocht met vrienden, kleinkinderen ophalen)
  • Ontspanning (genieten van de natuur)
  • CO2-uitstoot verminderen (duurzaamheid)

We bereiken ouderen met een centrale campagne via Google en Facebook. De content bestaat onder andere uit Veilig fietsen-tips, FietsFit Oefeningen, stellingen over fietsen, Doortraproutes en informatie over de interventies. Deze berichten zijn gelinkt aan de landelijke website doortrappen.nl en de specifieke pagina’s daarop voor Amsterdam en de verschillende gemeenten.

Portretten van Doortrappers

Met diverse portretten van Doortrappers spelen we in op sociale norm en identificatie. We interviewen Doortrappers en publiceren hun fietsverhaal op de website en sociale mediakanalen. Daarmee laten we zien dat leeftijd geen barrière vormt tegen fietsen en dat er verschillende manieren zijn om veilig en met zelfvertrouwen te fietsen op oudere leeftijd. Van vier ouderen die we portretteerden maakten we ook korte video’s om het fietsverhaal tot leven te brengen. In de video’s vertellen de ouderen onder andere waarom ze fietsen, wat hun ervaring met fietsen is, waarom veilig fietsen belangrijk is en welke tips zij hebben voor andere oudere fietsers.

Samenwerking

We werken voor Doortrappen Amsterdam nauw samen met XTNT – Experts in Traffic and Transport en +Anderen. Daarnaast is de samenwerking met verschillende gemeenten en het sociale netwerk van oudere fietsers onmisbaar voor het succes van Doortrappen. Voor videografie en fotografie binnen Doortrappen Amsterdam haken we graag Shootlab aan, een organisatie die werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer weten over Doortrappen?

Ontdek Doortrappen via www.doortrappen.nl. Benieuwd naar de mogelijkheden van Doortrappen in jouw gemeente? Klik dan op ‘Partners & professionals' op de website van Doortrappen!

Resultaten van Doortrappen

5000+
fietsspiegels uitgedeeld
4500
exemplaren verspreid van ons eigen Doortrappen Amsterdam Magazine
500+
reacties op onze puzzelactie in de krant
10
Beste Doortrappers van 2022 beloond met een feestelijke uitreiking en bokaal
4
nieuwsbrieven per jaar voor Doortrappers en partners
20+
Doortrappen-activiteiten per jaar!
1
Doortrappen Amsterdam menukaart ontwikkeld voor partners met interventies