Wegwerkzaamheden zonder eenrichtingsverkeer

keijzer website deparken

nws

12-01-2018

De Parken is een bijzondere wijk met beschermd stadsgezicht in Apeldoorn. De wegen in De Parken krijgen de komende vijf jaar een flinke opknapbeurt waarbij het asfalt en beton wordt vervangen door gebakken klinkers. Deze renovatie gaat een stap verder dan ‘alleen nieuwe wegen aanleggen’. De gemeente Apeldoorn werkt samen met inwoners, het bedrijfsleven en onderwijs aan een duurzame toekomst van de wijk. In de aanbesteding voor De Parken stelde de gemeente als eis om bij de werkzaamheden het 'afval' opnieuw als grondstof te gebruiken. Aannemer Roelofs was met zijn circulaire visie en uitwerking het beste. Keijzer ontwikkelde hierbij het concept ‘Over Morgen in De Parken’.

Circulaire visie De circulaire economie gaat veel verder dan hergebruik alleen. Het gaat om het anders inrichten van grondstofstromen zodat de kwaliteit niet verloren gaat. Maar circulaire economie gaat ook over de sociale kant van de samenleving, waarbij we geen talent verloren willen laten gaan. Voor het project De Parken wordt er dan ook gewerkt vanuit 4 principes:

  • Niets gaat naar de stort. 
  • Alles is circulair. 
  • Alles is modulair en gedocumenteerd. 
  • We bedenken en doen het samen.

Het gaat NU Over Morgen De circulaire economie die de basis vormt voor dit project, vraagt van alle betrokkenen een andere manier van denken en doen. Voor de communicatie richting de bewoners betekent dit dat het geen eenrichtingsverkeer is. Ze worden in alle stappen van het proces actief betrokken bij de beslissingen. Voorafgaand aan de wegwerkzaamheden konden de bewoners op een bewonersbijeenkomst onder andere in gesprek gaan met de projectleider en de aannemer. Specifieke vragen of opmerkingen over hun directe woonomgeving konden zij intekenen op een uitvergrote plattegrond van de wijk. Deze feedback vormde de basis voor het definitieve ontwerp van de wegen in de wijk. Zo worden er samen keuzes gemaakt voor een duurzame toekomst in De Parken. Want het gaat NU Over Morgen!