Een slimme strategie voor MCV

keijzer nws mcv

nws

17-10-2018

Medisch Centrum de Veluwe (MCV) is een zogeheten focuskliniek. Dat wil zeggen: een centrum dat zich uitsluitend bezighoudt met één specialisme: maag-, darm- en leveraandoeningen. Het gaat goed met MCV. Na de start in Apeldoorn, heeft het centrum inmiddels ook vestigingen in Baarn en Hengelo geopend. Door deze ontwikkelingen is het centrum niet alleen haar eigen naam ontgroeit, maar blijkt er ook steeds meer behoefte aan continuïteit en eenheid in de communicatie. Een heldere achterliggende visie ontbreekt op dit moment. De wens? Een onderbouwing en strategie om goed gefundeerd communicatie in te zetten met het oog op de toekomst. Communicatie die moet bijdragen aan de naamsbekendheid en het opbouwen van het gewenste imago.

De kracht van MCV
Tijdens een positioneringssessie met verschillende interne stakeholders zijn we op zoek gegaan naar de kracht van MCV: wat is de identiteit, het (gewenste) imago en het onderscheidend vermogen? Ook hebben we de huidige communicatiemiddelen- en kanalen in beeld gebracht en gekeken wat goed of minder goed werkte. Op basis van de uitkomsten hebben we een communicatiestrategie ontwikkeld en een voorstel gedaan voor een nieuw logo en bijpassende huisstijl.

Structuur en handvaten
Het strategisch advies biedt een goede basis voor de communicatie van MCV. Het is duidelijk geworden waar MCV voor staat, wat ze willen uitdragen en wat de ambities zijn. Samen brachten we in kaart wat de eerste stappen zijn naar een hoger niveau en gaan we om de tafel om dit een mooi vervolg te geven!