Re-branding voor ambulance IJsselland

ijsselland

nws

18-12-2019

RAV IJsselland is een bekende naam in westelijke deel van Overijssel. Het verzorgingsgebied van RAV IJsselland omvat 12 gemeenten, samen goed voor circa 530.000 inwoners. Met ruim 250 gedreven vakmensen en 23 moderne ambulances staat de organisatie garant voor professionele ambulancezorg.

De ambulancedienst was echter toe aan een re-branding van hun imago. De huidige huisstijl paste niet meer bij de gekozen visie, ambitie en de nieuwe strategische richting in de communicatie. Aan Keijzer de taak om aan de slag te gaan met een nieuw imago.

Positioneringssessie
Een re-branding doen we altijd samen met de organisatie. Keijzer organiseerde daarom positioneringssessies, waarin medewerkers van de ambulancedienst vertelden over wie ze zijn en wat ze doen. De input uit deze sessies gebruikten we om na te denken over een andere passende naam met een totale nieuwe ‘look and feel’.

Nieuwe naam
Na het vaststellen van een duidelijke positioneringstrategie, zijn we ons gaan focussen op de naamgeving van de organisatie. Na meerdere naamgevingssessie met de projectgroep te hebben doorlopen is er uiteindelijk gekozen voor ‘Ambulance IJsselland’, een naam zonder afkorting met de duidelijke verwijzing naar de regio van de ambulancedienst.

Huisstijl
In het re-brandingstraject heeft Keijzer ook de nieuwe huisstijl ontwikkeld. Bij het vormgeven van deze nieuwe stijl verdiepten we ons in de zichtbare kant van het merk. Daarbij waren de ambitie en waarden van Ambulance IJsselland de leidraad. De belangrijkste kernwaarden zijn terug te vinden in de huisstijl. Waaronder optimale patiëntenzorg, snel ter plaatse bij spoedeisende zorgvragen, voortdurende verbetering, efficiënte samenwerking in de ketenzorg en goed werkgeverschap. 

Kortom, een nieuwe, frisse en moderne huisstijl voor de ambulancedienst!