Strategisch positionering- traject KOE

720340 KOE

nws

22-02-2016

Met vijftien katholieke basisscholen, één interconfessionele school en één school voor speciaal basisonderwijs is KOE in Enschede een middelgrote onderwijsstichting. Voor direct betrokkenen staan de aanpak en de goede resultaten van de KOE-scholen buiten kijf. Voor de buitenwereld bleef die overtuigende kwaliteit altijd wat onderbelicht, ook door de eigen al te bescheiden opstelling. Maar de onderwijsmarkt wordt steeds meer concurrerend: tijd voor helderheid.

KOE wil zich scherper profileren als een goede keuze voor basisschool-leerlingen. De stichting benaderde Keijzer met de vraag: ‘Wat is voor KOE de best passende aanpak?’ Om die vraag te kunnen beantwoorden, hebben we in het najaar 2015 speciale profileringbijeenkomsten georganiseerd voor stakeholders. Op basis van de uitkomsten is een overKOEpelend concept ontstaan dat – na de positief ontvangen presentatie – inmiddels wordt uitgewerkt. De eerste uitingen, op corporate niveau, zullen nog dit voorjaar verschijnen. Later dit jaar volgt de verdere uitrol, dan ook voor de afzonderlijke scholen, die vanuit het concept hun eigen kwaliteiten kunnen profileren.


(Wordt vervolgd, dus…)