Hoe maak je verkeersdeelnemers alert(er)?

Nulverkeersdoden NWSBLG

nws

21-01-2016

Minder verkeersdoden?

In 2000 vielen in Nederland circa 1200 verkeersdoden; in 2014 nog ‘maar’ 570 (bron CBS). Hoewel de daling ook geldt voor Noord-Brabant telt de provincie wel steeds de meeste slachtoffers. Alle reden voor een krachtig provinciaal beleid om het aantal verkeersdoden verder terug te dringen. In 2012 verscheen het ambitieuze verkeersveiligheidsplan ‘Brabanders maken van de nul een punt’. In de communicatieactie vertaald als: ‘Help Brabant op weg naar NUL verkeersdoden’. Voor 2016 is dit, op advies van Keijzer, aangescherpt tot ‘Brabant gaat voor NUL verkeersdoden.’

Alert zijn en blijven

Keijzer ontwikkelt vanaf dit jaar de campagne en voert de marketing en communicatieactiviteiten uit. De insteek voor 2016 is het gegeven dat het gebruik van mobieltjes in het verkeer vaak oorzaak is van ernstige ongevallen. Oplossing: verkeersdeelnemers moeten hun aandacht bij het rijden houden. Ofwel: alert zijn en blijven. De hamvraag is dan: hoe zet je (deel)doelgroepen op scherp - van jonge bestuurders en fietsers tot zakelijke rijders - en hoe versterk je de betrokkenheid van individuele verkeersdeelnemers? Kortom: hoe maak je verkeersdeelnemers alert(er)?

Let jij ook op?!

Keijzer adviseert om de kerncampagne te verscherpen tot ‘Brabant gaat voor NUL verkeersdoden’. ‘Alertheid’ is het centrale jaarthema 2016. Dit thema is gekoppeld aan een direct aansprekende stamp: ‘Let jij ook op?’ Individuele verkeersdeelnemers worden uitgedaagd om een persoonlijke belofte te doen: ‘Ik beloof mijn ogen op de weg te houden tijdens het rijden, en niet op mijn mobiel’. Die belofte wordt gedeeld via social media en andere kanalen. Bekende Brabanders (en andere campagne ambassadeurs) geven het voorbeeld.  

Ook de Club van NUL vervult een belangrijke rol voor de vitaliteit en impact van deze campagne. De Club van Nul is een open community van burgers, ondernemers, verenigingen en organisaties die zich committeren aan de campagnedoelen. Met diverse activiteiten draagt de Club van Nul bij aan de versterking van het draagvlak en de zichtbaarheid van de campagne.

De lancering van het jaarthema vond plaats tijdens de centrale kick-off op 21 januari 2016.