Campagne 'Rondkomen in Lochem' gestart!

check waar je recht op hebt

nws

22-01-2018

De gemeente Lochem kent verschillende regelingen voor ondersteuning aan inwoners die weinig te besteden hebben. Veel mensen die dit geld goed kunnen gebruiken, zijn hiervan niet op de hoogte. Met de campagne ‘Rondkomen in Lochem’ willen ze hierin verandering brengen. Keijzer was direct betrokken bij het bedenken en uitrollen van de campagne. Ook is er een speciale rekentool ontwikkeld waar inwoners zelf kunnen kijken welke regelingen er zijn. Via www.checkwaarjerechtophebt.nl kun je zelf heel gemakkelijk checken of er een regeling is waar je voor in aanmerking kunt komen.

Verwijzers zijn belangrijk
Het is belangrijk dat professionals, verenigingen en organisaties ook op de hoogte zijn van de regelingen die mensen met een laag inkomen kunnen ondersteunen. Scholen, sportverenigingen, maar ook kerkelijk werkers, huisartsen en andere hulpverleners kunnen helpen om deze mensen op het juiste spoor te zetten. De komende tijd worden zij hiervoor van informatie voorzien. We hebben hiervoor een informatiewaaier gemaakt. Deze zullen we bij de juiste mensen terecht laten komen.

Waar bestaat de campagne zoal uit?

  • abri posters in gemeente Lochem
  • informatiewaaier voor verwijzers
  • flyer met uitleg
  • een korte animatie
  • persbericht en nieuwsberichten
  • pagina in gemeentenieuws
  • Facebook en Twitter berichten
  • berichten op website van de gemeente Lochem

De komende tijd wordt de campagne verder uitgerold zodat iedereen in de gemeente Lochem hopelijk krijgt waar hij of zij recht op heeft!