Een prachtige ambitie van de Provincie Noord-Brabant

aangepastsporten website

nws

09-08-2017

De provincie Noord-Brabant wil de komende drie jaar 50.000 Brabanders met een beperking aan het bewegen krijgen. Een prachtige ambitie, waarvoor wij de communicatiestrategie mogen ontwikkelen.

Het speelveld rondom aangepast sporten is groot. Er wordt met een veelvoud aan partijen samengewerkt: van bestaande initiatieven die zich expliciet met dit vraagstuk bezighouden als Platform Uniek Sporten en Brabant Sport tot en met MEE, NOC*NSF en ZET. Daarnaast heeft de provincie in de vorige bestuursperiode zeven sportloketten ingericht, dé centrale aanspreekpunten voor mensen met een beperking. Van hieruit worden zij geleid naar een passend beweegaanbod. Om tot een effectieve aanpak te komen, gaan we met deze partijen in gesprek. 

Daarnaast is natuurlijk een belangrijke vraag hoe we optimaal kunnen inspelen op de wensen en ervaringen van de doelgroep van mensen met een beperking. Natuurlijk door hen zelf te betrekken bij de ontwikkeling van onze (communicatie)strategie. Dat doen we door een onderzoek uit te laten voeren door onze samenwerkingspartner, onderzoeksbureau Newcom.

Op basis van alle onderzoeksresultaten baseren we onze communicatiestrategie. Deze leveren we half september op. Wordt vervolgd…