Aan de slag voor A+O fonds Rijk

AOFonds2015

nws

02-07-2015

Get smart! Keijzer gaat samen met A+O fonds Rijk aan de slag om rijksmedewerkers efficiënter te bereiken voor een aantal loopbaantrainingen.  Ervaring leert dat (vooral) uitvoerende medewerkers minder snel hun weg weten te vinden naar deze trainingen dan bijvoorbeeld beleidsmedewerkers.

De vraag aan Keijzer is dan ook helder: hoe zorgen we ervoor dat we deze medewerkers beter kunnen bereiken en hen daarnaast ook interesseren voor de trainingen? Daarvoor zijn we allereerst bezig met een communicatie-analyse. Welke acties zijn er tot dusver ondernomen, wie is de doelgroep precies en wat spreekt hen aan? Op basis van de uitkomsten gaan we aan de slag met de verdere stappen, onder andere met een advies voor en uitvoering van een mix van (online) communicatiemiddelen die het best past om de doelgroep(en) zo succesvol mogelijk te benaderen en hen aan te zetten tot actie.

Wordt gauw vervolgd!

Nu al meer weten? Stuur ons dan een mailtje.