Disclaimer

Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt de bezoeker in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website. Keijzer draagt er zorg voor de inhoud van de website regelmatig bij te werken of onderdelen toe te voegen. Keijzer is echter niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.

Keijzer behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan, of te verwijderen van de site. Keijzer is niet aansprakelijk voor (dreigende) schade:

  1. toegebracht door de website
  2. voortvloeiend uit het gebruik van de website
  3. in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  4. voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen

Keijzer heeft het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Keijzer niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.

Keijzer is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks. Niets uit de tekst, films, foto’s of grafische voorstellingen in deze website mag worden gekopieerd, verspreid, bewerkt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Keijzer.

Privacystatement

Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De gegevens die u aan Keijzer verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. U geeft Keijzer het recht om u via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van Keijzer, één en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Op de website van Keijzer worden uitgebreide bezoekgegevens bijgehouden. Aan de hand van deze gegevens kan Keijzer de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van haar bezoekers afstemmen.

Keijzer gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Wij zullen op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy kunt u contact opnemen met Keijzer. Met vragen of opmerkingen over onze site of over uw ervaringen met onze site of onze dienstverlening kunt u contact met ons kantoor opnemen.