’t Baken is de integrale toegang voor het sociaal domein in gemeente Lochem. Het is de centrale plek in de Lochemse samenleving waar inwoners met een hulpvraag op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen terecht kunnen. Daarvoor moet ’t Baken bekend worden gemaakt bij de verschillende stakeholders. Dit vraagt om intensieve en zorgvuldige communicatie met huidige hulpvragers, inwoners en verschillende organisaties. Een mooie opdracht voor Keijzer!
Categorie:
Nieuws
Datum:
14-02-2019
t baken lochem

Herkenbare naam

Keijzer was al eerder betrokken bij de naamgeving. Waarom juist deze naam? Een baken is een merkteken dat bedoeld is voor de luchtvaart of scheepvaart om veilig te kunnen navigeren. Om schepen veilig een haven in te loodsen worden er bakens geplaatst. Het schip vaart zelf: je bent je eigen kapitein, maar de bakens geven een goede richting aan. Ze geven houvast. Een baken werkt ook preventief: het helpt je om koers te houden. Een baken is dichtbij en herkenbaar voor iedereen. Bakens liggen er niet zomaar, daar is over nagedacht. Dat geldt ook voor ’t Baken in Lochem.

Publiciteitscampagne

In een heldere communicatiestrategie en een bijbehorende publiciteitscampagne beschrijven we waar ’t Baken voor staat en hoe je er voor kunt zorgen dat alle inwoners van Lochem weten met welke vragen ze bij ’t Baken terecht kunnen. Via animaties, folders en flyers, posters in de stad maar ook via persoonlijke contacten in de wijk wordt het platform neergezet als welkome plek waar je altijd terecht kan.