Driehoeksvorm, roodomrand, een springend ree in het midden. Niet te missen: hier is kans op overstekend wild. Door een hoge wilddichtheid, versnipperd landschap en veel wegen zijn er in provincie Brabant relatief veel verkeersongevallen met wild. Die ongevallen gebeuren vooral in het voorjaar, omdat de jonge reeën op zoek gaan naar een nieuw territorium. Daarom was het dit voorjaar tijd voor een alertheids- en voorlichtingscampagne van het project NUL verkeersdoden Brabant.
Categorie:
Nieuws
Datum:
15-07-2019

Overstekend wild bord

De basis van de campagne was het herkenbare overstekend wild-bord. We staken het bord én de dieren in een (nieuw) jasje en voegden een slogan toe. Met onder andere banners en mottoborden brachten we de boodschap bij de automobilisten. Maar weggebruikers alleen alert maken, was niet genoeg. Want bestuurders moeten ook weten wat ze moeten doen als ze wild tegenkomen: remmen en stuur recht houden. Deze concrete call to action lieten we onder andere zien in een filmpje.