Een mooie nieuwe klus in het noorden van het land: Keijzer verzorgt de omgevingscommunicatie bij de dijkversterking van de dijk tussen Lauwersmeer en Vierhuizergat.
Categorie:
Nieuws
Datum:
1-10-2020
virtueel bezoekerscentrum

Virtueel bezoekerscentrum

Keijzer mag de komende twee jaar projectcommunicatie verzorgen voor het waterschap Noorderzijlvest! Bij het maken van de plannen wil het waterschap de omgeving nauw betrekken. Aan Keijzer de taak om de communicatie met publiek en stakeholders te verzorgen. Met de pay off ‘Onze diek van morgen’ worden de doelgroepen gestimuleerd om mee te denken in deze planvormingsfase.

Centraal in het communicatieprogramma staat het virtuele bezoekerscentrum, dat Keijzer samen met The Imagineers uit Sneek voor Noorderzijlvest gaat bouwen. Dit is een virtuele, volledige 3D omgeving waar omwonenden, ondernemers rondom Lauwersmeer, stakeholders en andere geïnteresseerden op een inspirerende, interactieve en intuïtieve manier de veranderingen aan de dijk kunnen ervaren. In het bezoekerscentrum kan iedereen zijn mening, zorgen of ideeën achterlaten. Informatie die door Noorderzijlvest meegenomen wordt in het definitieve plan rondom de dijkversterking. Partners kunnen daarnaast laten zien welke nevenprojecten aangepakt gaan worden bij de dijkversterking. Bijvoorbeeld een vismigratie, een tweede ontsluiting van de Lauwersmeerhaven en de ontwikkeling van een kweldergebied.

Offline zichtbaarheid

Uiteraard vergeten we de offline media niet. Ook dit is een goede manier om iedereen te bereiken. Met informatieborden op de dijk wordt het project beschreven en kunnen bezoekers ter plekke via hun mobiel extra informatie krijgen. Daarnaast informeren we samenleving uitgebreid in extra katernen in de lokale nieuwsmedia. Daarin roepen we ze uiteraard op om een kijkje te nemen en hun mening achter te laten in het virtuele bezoekerscentrum!

Silvia Mosterd, omgevingsmanager dijkversterking Lauwersmeer-Vierhuizergat bij Waterschap Noorderzijlvest, zegt over de gekozen aanpak: “Vanuit de omgevingswet is participatie enorm belangrijk. Met deze communicatie-aanpak, de omgevingscommunicatie bij een dijkversterking, zorgen wij ervoor dat de dijk ook echt een dijk van ons allemaal wordt. Onze diek van morgen!”.