Medisch Centrum Veluwe (MCV) is zo succesvol dat haar naam ondertussen niet meer voldoet. Na Apeldoorn opende deze kliniek recent namelijk ook vestigingen in de provincies Utrecht (Baarn) en Overijssel (Hengelo).
Categorie:
Nieuws
Datum:
17-11-2018
mcv

Behoefte aan nieuwe strategie

Een nieuwe communicatiestrategie moet nu zorgen voor – nog meer – naamsbekendheid en het gewenste imago. Aan de slag dus!

Wie is MCV?

Medisch Centrum de Veluwe (MCV) is een centrum dat zich uitsluitend bezighoudt met één specialisme. In dit geval maag-, darm- en leveraandoeningen. Tijdens een positioneringssessie met verschillende stakeholders zijn we op zoek gegaan naar de kracht van MCV: wat is de identiteit, het (gewenste) imago en het onderscheidend vermogen? Ook hebben we de huidige communicatiemiddelen- en kanalen in beeld gebracht en gekeken wat goed of minder goed werkte. Op basis van de uitkomsten hebben we een communicatiestrategie ontwikkeld en een voorstel gedaan voor een nieuw logo en bijpassende huisstijl. Binnenkort komt MCV op een nieuwe passende manier naar buiten! Wordt vervolgd dus…