Na de zomer gaat de N200 flink op de schop. De circa zeven kilometer tussen tussen Halfweg en Amsterdam Nieuw-West ondergaat een grote renovatie. Groot onderhoud aan de weg en dijk, nieuwe drinkwatertransportleidingen, een nieuwe brug bij Halfweg en de aanleg van een ecopassage gaan voor verkeershinder voor omwonenden en forensen zorgen.
Categorie:
Nieuws
Datum:
13-08-2018
wegwerkzaamheden

Fietsstimulering

Een van de maatregelen die de opdrachtgever De Nieuwe N200 (consortium van Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet) wil inzetten om hinder te verminderen, is het stimuleren van het gebruik van de fiets. Gezien onze ruime ervaring met fietsstimuleringsprojecten is Keijzer gevraagd om op deze meervoudige onderhandse uitvraag in te schrijven met een passend voorstel. Met resultaat, want de opdracht is ons inmiddels gegund!

Verkeershindering omzetten in positieve boodschap

Vanuit het consortium Mobility on the Move (een samenwerkingsverband met Mobidot en D&B) starten we een fietsstimuleringscampagne. Daarbij zetten we de verkeershinder om in een positieve boodschap, namelijk het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer. Het programma Go Velo met de slimme app die fietsritten registreert en beloont speelt een centrale rol in de aanpak. Van fietsen word je meer ontspannen, fitter en het is beter voor het milieu. Deze voordelen koppelen we aan verschillende actiemomenten om zo een diverse groep potentiele deelnemers aan te spreken. Met het stimuleren van het gebruik van de fiets verwachten we de ervaring van hinder voor een deel van de forensen weg te nemen, en zetten we in op lange termijn effecten. Onze ervaring is namelijk dat de positieve ervaring van fietsen naar het werk leidt tot duurzame bestendiging van dit reisgedrag. En daar profiteert niet alleen de forens van, maar ook zijn werkgever en natuurlijk de directe leefomgeving.

Meer weten?

Meer informatie over De Nieuwe N200 is te vinden op hun website. Benieuwd hoe we fietsgebruik kunnen stimuleren in jouw omgeving? Neem contact met ons op!