Als communicatieprofessional is het belangrijk om trends en ontwikkelingen in de maatschappij te monitoren en er natuurlijk op in te spelen. Wat zijn de nieuwste trends? Welke trends zijn daadwerkelijk interessant? En welke trends zijn alweer achterhaald? In het trendrapport 'Iedereen aan zet' van de Rijksoverheid wordt een overzicht gegeven van zeventien recente trends voor overheidscommunicatie.
Categorie:
Inspiratie
Datum:
4-04-2018
DIY maatschappij

Deel 2: trends in overheidscommunicatie

Laten we binnen Keijzer nou veel te maken hebben met overheidscommunicatie. De hoogste tijd dus om een aantal van deze trends onder de loep te nemen en toe te lichten! Deze keer de DIY-maatschappij.

Ik doe het wel zelf

We leven al jaren in een do-it-yourselfmaatschappij (DIY-maatschappij). Deze trend blijft echter doorzetten en neemt nog grotere vormen aan. Steeds meer burgers en bedrijven starten eigen initiatieven en projecten. Een goed voorbeeld van deze DIY-maatschappij zijn de vele crowdfunding projecten. Via crowdfunding starten mensen projecten die de overheid laat liggen en die ze zelf belangrijk vinden. ‘Tijn lakt’ is een duidelijk voorbeeld van hoe succesvol een DIY-project kan zijn. Door zijn nagellakactie voor het 3FM-programma Serious Request haalde hij 2,6 miljoen euro op voor kinderen uit derdewereldlanden die dreigen te sterven aan een longontsteking.

Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie

Deze DIY-maatschappij zorgt daarmee voor een rolverschuiving, ook binnen de overheid. Want wie heeft nu de lead? En waar ligt de beslissingsbevoegdheid? Vroeger initieerde de overheid maatschappelijke projecten waarin burgerparticipatie gewenst was. Maar sinds de verschuiving naar een DIY-maatschappij kunnen we tegenwoordig beter spreken van overheidsparticipatie. Binnen deze nieuwe vorm bekijken burgers en bedrijven hoe juist de overheid kan participeren in hun initiatieven en projecten. Deze rolverschuiving vraagt om een andere, aangepaste communicatiestijl van de overheid. Om precies te zijn een stijl die meer faciliterend en stimulerend is. Soms zichtbaar aan de voorkant door bijvoorbeeld actieve samenwerkingsverbanden aan te gaan, de andere keer meer op de achtergrond door bijvoorbeeld personen en organisaties met elkaar te verbinden.

Samenwerking maakt het verschil

Een goed voorbeeld van een DIY-initiatief dat proactief de samenwerking met partners opzoekt, is stichting T-Butterfly. In 2015 overleed Tommy-Boy (13) bij een verkeersongeval, terwijl hij tijdens het fietsen werd afgeleid door zijn smartphone. Sindsdien maakt zijn vader met de stichting T-Butterfly mensen bewust van de gevaren van smartphonegebruik in het verkeer. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt momenteel samen met deze stichting. De boodschap van T-Butterfly sluit namelijk goed aan op de boodschap die het ministerie wilt verspreiden binnen het thema ‘verkeersveiligheid’. De stichting versterkt daarmee de overheidscommunicatie over dit maatschappelijke onderwerp. Ook binnen Keijzer is het smartphonegebruik in het verkeer een hot thema. In onze verkeersveiligheidscampagnes, zoals Groen Licht Groningen, wordt de boodschap van T-Butterfly gedeeld en ondersteund. Voor de campagne Brabant gaat voor NUL verkeersdoden zoeken we sinds kort actief de samenwerking met deze stichting. Met samenwerken, versterken en integreren komen we verder, want uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: de verkeersveiligheid vergroten!

Tip 1: Emotioneer

Veel mensen willen iets goeds doen voor de maatschappij, zoals financiĆ«le of persoonlijke hulp aanbieden. Mensen blijken hiertoe graag bereid vanuit tal van verschillende motieven. Bijvoorbeeld omdat ze teleurgesteld zijn, ergens bij willen horen of simpelweg uit eigenbelang. Deze bereidheid neemt toe als je hen emotioneel weet te raken. Dat blijkt ook goed uit het voorbeeld van ‘Tijn lakt’, want een ongeneeslijk ziek kind dat zich op deze manier inzet om levens van andere kinderen te redden, raakt toch iedereen?

Tip 2: Zet ambassadeurs in

Het is slim om goed na te denken over wie het gezicht wordt van het initiatief. Deze ambassadeur kan door zijn bekendheid, autoriteit of achterban invloed uitoefenen en daarmee de boodschap meer kracht geven. Voetbalcommentator Hugo Borst bijvoorbeeld schreef een open brief aan staatssecretaris Van Rijn over de falende verpleeghuiszorg van zijn dementerende moeder. Er volgde een storm aan reacties. Er kwam een online manifest dat veel mensen tekenden. Hierdoor kwam direct 100 miljoen beschikbaar voor verbeteringen in verpleeghuizen. Dit voorbeeld laat duidelijk zien dat bekendheid in combinatie met emotie tot groot succes kan leiden.

Tip 3: Sluit aan bij bestaande initiatieven

Zoek actief de samenwerking met bestaande initiatieven op. Samen bereik je meer!

Meer weten?

Wil je meer weten over de DIY-maatschappij, en wat je moet doen om de doelgroep te activeren? Neem contact met ons op!