In 2018 hebben we voor de campagne NUL verkeersdoden weer veel mooie acties uitgevoerd. Het ultieme doel: bewustwording en gedragsverandering. Ieder jaar opnieuw onderzoeken we het effect en de impact van de campagne op Brabanders. Ook dit jaar laat de effectmeting veelbelovende uitkomsten zien. Resultaten waar we trots op mogen zijn en die mooie kansen bieden voor de toekomst.
Categorie:
Nieuws
Datum:
28-03-2019

Campagne wint opnieuw aan effectiviteit

De effecten van de campagne zijn gemeten door ze te vergelijken met de resultaten en doelstellingen van andere jaren bij de start van de campagne. En de resultaten? Die spreken ook dit jaar weer voor zich:

  • 66% van alle Brabanders kent de campagne NUL verkeersdoden.
  • Meer dan de helft van alle Brabanders is zich meer bewust geworden van het belang van veilig gedrag.
  • Ruim 80% spreekt een bekende aan op ongewenst gedrag, zoals: met teveel drank op achter het stuur, een bericht sturen onder het rijden of met drugs op achter het stuur.
  • 41% is zich daadwerkelijk anders (veiliger) gaan gedragen.

Alle resultaten van de effectmeting staan in deze infographic op een rijtje.

Als beste gewaardeerd: de snelheidsmeterspaarpot

De snelheidsmeterspaarpot werd onder Brabanders het beste gewaardeerd. Het idee is simpel. Voor elke automobilist die zich in een bepaalde periode in een geselecteerde straat aan de maximum snelheid houdt, wordt een bedrag in een digitale spaarpot gestopt. Van dit spaargeld wordt iets moois aangeschaft voor de desbetreffende buurt. De snelheidsmeterspaarpot laat zien hoeveel er in de pot zit en maakt daarmee heel inzichtelijk voor iedere automobilist welke tastbare bijdragen hij levert. De lancering van deze bijzonder snelheidsmeter viel ook bij landelijke en zelfs internationale media op. Een mooie bijdrage aan de campagne NUL verkeersdoden.